Ustawa Prawo Budowlane wprowadza wymóg w stosunku do niektórych nieruchomości będących przedmiotem wynajmu lub sprzedaży, posiadania Świadectwo Charakterystyki Energetycznej. Certyfikat energetyczny określa roczne zapotrzebowanie na energię danej nieruchomości. Oferujemy usługi sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków i lokali mieszkalnych. Zlecenia wykonywane są przez wykwalifikowanych i doświadczonych audytorów. Kładziemy nacisk na szybkie i fachowe opracowywanie świadectw.